lördag 2 november 2013

Happy Halloween!


                                  0fac994e420d11e3a3ff22000a1fb762_8
Every year vi celebrating “Halloween”
Halloween (from the word all hallows 'eve,' All Saints 'eve') [1] is a feast in their countries of origin was celebrated on October 31. Halloween originated in Ireland and partly in Scotland. Via the United States, where many Irish immigrants came during the 1840s famine and famine, hit it through in Sweden during the late 1990s second half. It is celebrated on many occasions, the other day, which is the weekend before All Saints Day or All Saints' Night. [2] Also, other days may occur. [3] A Halloween Tradition among children is to dress up in spökkostymer, and walk around the neighborhood to ask neighbors about trick or treating, like the Easter tradition with Easter witches who are in Sweden. The Swedish Halloween celebrations can be regarded as established, and a turnover each year approximately one billion SEK in Sweden
                                                       1169691_1425739444306959_713644537_n
Halloween (från engelskans All hallows’ even, ’alla helgons afton’)[1] är en högtid som i sina ursprungsländer firades den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland. Via USA, dit många irländska emigranter kom under 1840-talets svält- och nödår, slog den igenom i Sverige under 1990-talets andra hälft. Där firas den inte sällan även på andra dagar, som helgen före Allhelgonadagen eller Allhelgonaafton.[2] Även andra dagar kan förekomma.[3] En Halloweentradition bland barn är att klä ut sig i spökkostymer, och gå runt i kvarteret för att be grannarna om bus eller godis, liknande den påsktradition med påskkärringar som finns i Sverige. Det svenska Halloweenfirandet kan ses som etablerat, och omsätter varje år cirka en miljard kronor i Sverige.

Inga kommentarer: